Ascendant-Parallelcirkelsysteem

From Ingmar de Boer
Jump to: navigation, search

Constructie

1. De astrologen van de WvA gebruiken huizencusps die definieerd zijn als de doorsnijdingen van tien vlakken van schuine klimming met de ecliptica. Eerst wordt opgezet, de APC, de 'Ascendant Parallel Cirkel', een vlak door de ascendant, parallel aan de hemelequator. In de tekening is de APC aangegeven door de rode ellipsvormige stippellijn.


Apc3-2.gif


2. Vervolgens wordt de APC verdeeld in zes gelijke delen onder de horizon, en zes gelijke delen boven de horizon. De verdeling is in de tekening aangegeven met rode stippellijnen, met in zwart de cuspnummers naast de verdeelpunten.


3. Door de verdeelpunten van de zesvoudige verdeling worden vlakken van schuine klimming getrokken. (positiecirkel, groen) Van deze vlakken is er hier maar een getekend. Twee van deze vlakken vormen het horizon- en het meridiaanvlak. (beide zwart) De doorsnijdingen van deze twee vlakken definieren de ascendant, de descendant, het MC en het IC. De doorsnijdingen van de andere (groene) vlakken met de ecliptica definieren de overige cusps.

Links