Labout

From Ingmar de Boer
Jump to: navigation, search

De Zeven Evolutiesystemen van het Zonnestelsel

Labouta.gif

Laboutb.gif

Laboutc.gif

Laboutd.gif

Laboute.gif

De drie schema's van L.W.J. Labout

Dit schema is een gedigitaliseerde versie van een afbeelding die ik samen met twee andere afbeeldingen [nu alweer jaren geleden] vond in de kelder van het gebouw van loge Rotterdam. De tekeningen waren met oostindische inkt en aquarel op papier gezet, en vervolgens geplakt op vellen karton van ca. 27 x 43 cm. Een van de tekeningen is gesigneerd in de rechteronderhoek met L.W.J. Labout, en het jaartal 1951. De zwarte inkt bleek onder invloed van het licht snel in kwaliteit achteruit te gaan. Ik heb er daarom kleurenkopieën van gemaakt.

De drie schema's zijn getiteld als volgt:

  1. De Drievoudige Logos in zijn Zonnestelsel
  2. De Zeven Evolutiesystemen van het Zonnestelsel
  3. De Zeven Wortelrassen

De schema's bevatten elk veel informatie die destijds ongetwijfeld onder theosofen meer bekendheid had dan nu. Ze geven blijk van een jarenlange studie van de theosofie van H.P. Blavatsky en A. Besant en C.W. Leadbeater, en geven uitleg aan een aantal speciale termen die in de theosofische literatuur van die tijd werden gebruikt. Uiteraard moeten ze worden gezien in de context van de tijd waarin ze zijn gemaakt, en ik ben mij ervan bewust dat dat van sommigen wat te veel inlevingsvermogen zal eisen. De schema's zullen echter voor de studerende met een brede blik in de huidige tijd zeker van waarde zijn.

Om die reden ben ik begonnen de schema's te digitaliseren, dat wil zeggen tekenen in CorelDraw en vervolgens converteren naar PDF en GIF formaat. Ik ben met de meest complexe afbeelding begonnen, dat is "De Zeven Evolutiesystemen van het Zonnestelsel". Het resultaat is een exacte inhoudelijke kopie van het schema van Labout, met als enige verschil op een enkele plaats een kleine aanpassing in de spelling. Een en ander staat hieronder op deze pagina in PDF-formaat en in de vorm van een vijftal GIF-afbeeldingen. (Omwille van de leesbaarheid zijn overigens het derde, vierde en vijfde wortelras en hun onderrassen op deze pagina onderaan nogmaals vergroot weergegeven.)

Misschien kom ik ooit nog toe aan het digitaliseren van de andere twee schema's, want die zijn evenzeer de moeite van het bestuderen waard, althans in de context van de tijd waarin de ideeën over dit onderwerp in de theosofische beweging zijn ontstaan.